Kallelse till årsmöte i Kulturföreningen Calluna

Härmed kallas medlemmarna till årsmöte den 25 oktober 2021 kl. 18

1     Årsmötesagenda

       enligt § 14 i föreningens stadgar

       Vid årsmötet kommer följande ärenden behandlas:

       1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

       2. Val av två justeringsmän.

       3. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst.

       4. Styrelsens och revisorernas redovisning.

       5. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet för det gångna årets förvaltning.

       6. Årsavgift för nästkommande kalenderår.

       7. Val av ordförande

       8. Val av övriga styrelseledamöter.

       9. Val av 2 revisorer samt suppleant.

       10. Övriga frågor.

2     Utdelning av Callunas Kulturpenning.

       Pristagaren presenterar sig.

3     Lars Melin berättar kort om sin och Callunas nya bok

       “Näset under krig och beredskap

       Boken kommer att finnas till försäljning under mötet.

Därefter avslutas mötet.

Styrelsen

Hedersmedlem

När den nya styrelsen samlades för första gången beslutades enhälligt att instifta begreppet Hedersmedlem.

Historiens första hedersmedlem i Kulturföreningen Calluna blir Ingemar H Johansson.
Detta för att vi vill uppmärksamma Ingemars stora insats i och för föreningen under 25 år.

Som hedersmedlem får man livslångt avgiftsfritt medlemskap i föreningen. Vidare får man fritt tillträde till alla arrangemang i föreningens regi, och slutligen ett gratis exemplar av alla böcker och tidskrifter som Calluna ger ut framöver.

Vi hälsar med glädje och stolthet vår första hedersmedlem välkommen!

Styrelsen

Visningarna av värnen 2020 skjuts upp.

Vi hoppas du som medlem fått på Ljungen 74 i brevlådan nu och önskar trevlig påskläsning!
Tyvärr slank datum för vårens och sommarens planerade visningsrundor av värnen i kanalskogen med i tryck. Men till följd av Coronakrisen tvingas vi alltså planera om och ställa in dessa tills vidare.

När det väl blir dags igen, kommer datum att anslås här och på Kulturföreningen Callunas Facebooksida. Men ett alternativ så länge är att kombinera en (påsk)promenad med en egen titt på visningsvärnen och de faktaspäckade skyltar som är uppsatta i anslutning till dem!
Vi har tre st enligt karta nedan (GPS-koordinater ungefärliga):