En mera ovanlig och udda händelse var när man började borra efter olja

I dag 171116 man börjat undersöka om det finns möjligheter att ta upp varmt vatten i  gamla borrhål vid Sjöscouterna hus vid Falsterbokanalen. Se bild.  Ett led i att utnyttja den energi som finns i det varma vattnet. Om det sedan är ekonomiskt i förhållande till de kostnader som erfordras för att få upp vattnet och avleda det man ju inte. Att leda ut det i Falsterbokanalen har vid tidigare diskussioner ansetts olämpligt. Till en början skall man forska i hur borrhålet ser ut och inte är skadat genom erosion och förändringar i jordskorpan.  

Ur Callunas bok ”Sanden blev till guld” En mera ovanlig och udda händelse var när man började borra efter olja i Höllviken. På tre platser har man under åren borrat efter varmt vatten, olja och gas. Redan 1938 hade geologiska undersökningar visat att förutsättningar fanns. 1941 skriver man att oljeborrningen i Höllviken är den då största som gjorts i hela Skandinavien. »en klump på 600 kg svenskt stål går ner i det djupa hålet«. På 48 meters djup hittade man skrivkritan, den finns ju i dag bland annat på Stevns klint. Man hittade ingenting på 1200 meter djup då man ännu inte nått de riktiga kritlagren, som var ett av målen i denna undersökning. Vid 1243 meters djup fann man salthaltigt vatten, men det var svårt att få upp, borrhålen var för små. Vid en borrning 1946 var man nere på 1885 meters djup. Saltvatten och olja förekom, dock i så små mängder att man bedömde det som lönlöst att fortsatta i dessa hål. Under 1947 var man nere på 1923 meters djup, men ingenting av det som man ursprungligen letade efter fanns, men de geologiska rönen vid dessa borrningar har gett mycket kunskap och underlag för fortsatt forskning av hur olika årtusenden lämnat sina avtryck. 1971 borrade man åter, men då verkade det som man sökte efter varmt vatten. I en artikel säger man »om vi finner jordvärme skulle man kunna konkurrera med elenergin. Vi borrar nu vid en skola i Höllviken och där skulle man kunna värma upp skolan och flera villor i dess omgivning.« Borrhålet vid Rabyvägen intill Sandeplansskolan fann man vatten som höll 73 grader på 2 608 meters djup. Det gick tekniskt dock inte att lösa, vattnet var för kallt när det kom upp för att kunna användas. Borrningarna i Höllviken avslutades. Det var kanske tur att man inte hittade Någon olja, man kan idag knappt tänka sig våra politiker som oljeshejker.

Ur boken sanden blev till guld Callunas bokserie 2014.

Skyltskåpen på Toppen

I samband med det stora ombyggnaderna på Toppen gallerian måste de gamla skyltskåpen vi hade tillsammans med Vellinge fotoklubb tas bort. Vi fick erbjudande att ha liknande skåp på väggen precis innan systembolaget vilket vi accepterade.

Skyltskåpen är då avsedda att vi två föreningar  visar det som på olika sätt representerar oss. 

De nya skåpen är ny uppsatta och med bra belysning.  Calluna har de senaste månaderna visat bilder kring utställningen på  Skanörs bibliotek med ALLT OM BAD SOM TEMA. Nästa tre månader visar Vellinge fotoklubb något från sin verksamhet.

Calluna återkommer i dec med tema som ännu inte år klart.

Vi tackar Paul B för denna möjlighet att på sett bra sätt kunna visa delar av vår verksamhet.

(OBS! FULLBOKAT) En vandring i Höllviken från förr – 17/8 och 24/8 – Fri entré (17:30)

OBS! Fullbokat!

Föreläsning under rubriken “En vandring i Höllviken från förr”. Klockan 17:30 blir det bildvisning och presentation av Ingemar H Johansson.  Torsdagen den 17 augusti, och torsdagen den 24 augusti i Biblioteket salongen. Anmälan till info.ljungensvillaagare@gmail.com. Arrangemanget görs i samarbete Ljungens villaägareförening. Fri entré.

Invigningen av Allt om Bad på Näset!

Den 1 juli invigde vi vår utställning ALLT OM BAD PÅ NÄSET i Skanörs bibliotek. Många besökare uttryckte sin uppskattning över utställningen och förundrades över bildernas mångfald från olika tidsepoker. Öppet tom 29 juli på bibliotekets öppettider.

Displaying DSCN6944 - kopia.jpgDisplaying DSCN6929.jpg


Styrelsen   tillsammans med Carina W som invigde utställningen.