månadsarkiv: mars 2019

Birgitta Nelson Clauss får kulturföreningen Callunas kulturpenning 2019

I sina bildvävar blandar hon ­traditionell folkkonst med lekfulla symboler, populär­kulturens seriefigurer och det förflutnas gestalter. En ­myllrande bildvärld att utforska.

Birgitta Nelson Clauss

En kulturpersonlighet som verkat här nere under många år och som konstnärligt satt sin speciella prägel på sina alster allt i från gummi, olja, lera, papper och plexiglas och dessutom varit tongivande i konstlivet i stora delar av södra Sverige.

Styrelsen

Hej alla medlemmar i Kulturföreningen Calluna!

Inför årsmötet kan styrelsen i Calluna konstatera, att det är svårt rekrytera nya medlemmar till styrelsen.

Frågan kommer att tas upp på årsmötet den 23 april, men vi ber redan dig som medlem i föreningen och kan vara intresserad av att bli med i styrelsen att höra av dig. Du kan tillsammans med oss andra göra en insats för att bevara Näsets unika kulturhistoria och intressera nya generationer för den. Ring vår ordförande Ingemar H. Johansson 040 45 11 48 eller 070 985 27 99.

Vi ber alla medlemmar i Calluna att möta upp till årsmötet och berätta hur du ser på föreningen framtida verksamhet.

Styrelsen i Kulturföreningen Calluna

calluna@tele2.se