Kategoriarkiv: Höllviken

Höstens program (130727)

Onsdagen den 21 augusti kl. 19.00

Sommarparadis till villastad

Madeleine Brandin, tidigare stadsbyggnadsdirektör i Vellinge kommun, ser tillbaka på utmaningar kring ett Höllviken i snabb förändring. Ljungkyrkan i Höllviken. 40 kr. inkl. kaffe och kaka

 

24 augusti kl. 11.00 – ca 13.30.

Guidning längs Per Albin-linjen vid Falsterbokanalen

Samling vid Kanaltornet kl. 11.00. Guidning 2,5 timmar, inkl. fikapaus (fika medtages). Anmälan senast 12 augusti: calluna@tele2.se eller tel. 040-45 11 48.

Max. 20 personer.

 

Lördagen den den 14 september

Kulturlördag på Höllvikens bibliotek

Musik, Författarmingel, Boksigneringar, Speakers Corner, Bokbord och Utställningar. Bildspel och utställning om Per-Albin-linjen.

 

21 september kl. 11.00 – ca 13.30.

Guidning längs Per Albin-linjen vid Falsterbokanalen

Samling vid Kanaltornet kl. 11.00. Guidning 2,5 timmar, inkl. fikapaus (fika medtages). Anmälan senast 15 september: calluna@tele2.se eller tel. 040-45 11 48.

Max. 20 personer.

 

Söndagen den 29 september kl 14-16

Vandring i Falsterbo stadspark

Vi får lära känna parkens historia, betydelse för samhället, dess rika flora av buskar och träd samt hur den sköts och varför. Samling vid ingången från Skoltorget i Falsterbo. Ett samarrangemang med Falsterbonäsets Naturskyddsförening.

Årsmötet 2013

Vid vårt årsmöte 18 april delade vi ut våra kulturstipendier för år 2012, till Sophie Ljunggren och Emil Kristiansson. Sophie för att hon i sin diktbok ”bakom sluten ridå” har gett prov på en osedvanlig förmåga att klä en ungdoms tankar i ord som berör livets olika skeden. Emil” för hans arbete mot mobbning och rasism i skolorna genom Vellinge kommun ungdomsråd”. Stipendiet diplom och en check på 7500 kronor vardera togs emot med stor glädje och tacksamhet. Sophie läst några dikter ur sin bok och Emil berättade lite om sitt arbete ungdomsrådet.

Sophie Ljunggren och Emil Kristiansson

Som avslutning på årsmötet hade vi Leif Karlsson som underhållare, sång o gitarr med stor bravur som publiken uppskattade.

Leif Karlsson

 

Stridshinder och stridsvärn överlämnas

Fortifikationsverket genomför en överlämning av stridshinder och stridsvärn i Vellinge kommun. Överlämningen innebär att stridsvärn och stridshinder överlämnas från Fortifikationsverket till den fastighetsägare vars fastighet stridsvärnen och stridshinder finns på.

Fortifikationsverket har erbjudit fastighetsägaren tre alternativ vid överlämnandet. Antingen tas stridsvärnen bort, plomberas eller delplomberas.

Plombering innebär att värnen sätts igen så att det inte finns några öppningar till värnet. Delplombering innebär att man ges möjlighet att exempelvis ha en öppning.

Där Vellinge kommun är fastighetsägare har kommunen valt att sex stridsvärn ska rivas, att fyra ska delplomberas och att 23 ska plomberas.

I tre av de stridvärnen som ska delplomberas kommer kulturföreningen Calluna att hålla visningar.

Kulturstipendium 2012

I år hade vi tre sökande till vårt Kulturstipendium. Styrelsen beslöt att tilldela Sophie Ljunggren och Emil Kristiansson på 15000 kr som delas mellan stipendiaterna.

Sophie Ljunggren för att hon i sin diktbok “Bakom sluten ridå” har gett prov på en osedvanlig förmåga att klä en ungdoms tankar i ord som berör livets olika skiften.

 

 

 

 

Emil Kristiansson för hans arbete mot mobbning och rasism i skolorna genom Vellinge kommuns Undomsråd. Stipendiet delas ut på föreningens årsmöte i april 2013. Det är sjätte gången vi delar ut stipendiet. Uppysningar kring stipendiet under fliken stipendium.

 


Kulturstipendium 2012

I år hade vi tre sökande till vårt Kulturstipendium. Styrelsen beslöt att tilldela Sophie Ljunggren och Emil Kristiansson på 15000 kr som delas mellan stipendiaterna.

Sophie Ljunggren för att hon i sin diktbok “Bakom sluten ridå” har gett prov på en osedvanlig förmåga att klä en ungdoms tankar i ord som berör livets olika skiften.

Emil Kristiansson för hans arbete mot mobbning och rasism i skolorna genom Vellinge kommuns Undomsråd. Stipendiet delas ut på föreningens årsmöte i april 2013. Det är sjätte gången vi delar ut stipendiet. Uppysningar kring stipendiet under fliken stipendium.


Stridshinder och stridsvärn överlämnas

Fortifikationsverket genomför en överlämning av stridshinder och stridsvärn i Vellinge kommun. Överlämningen innebär att stridsvärn och stridshinder överlämnas från Fortifikationsverket till den fastighetsägare vars fastighet stridsvärnen och stridshinder finns på.

Fortifikationsverket har erbjudit fastighetsägaren tre alternativ vid överlämnandet. Antingen tas stridsvärnen bort, plomberas eller delplomberas.

Plombering innebär att värnen sätts igen så att det inte finns några öppningar till värnet. Delplombering innebär att man ges möjlighet att exempelvis ha en öppning.

Där Vellinge kommun är fastighetsägare har kommunen valt att sex stridsvärn ska rivas, att fyra ska delplomberas och att 23 ska plomberas.

I tre av de stridvärnen som ska delplomberas kommer kulturföreningen Calluna att hålla visningar.